Naam TTV Poppel
Aansluitingsnummer A218
Bestuur
Voorzitter Luc Timmermans +32 476 24 90 40
Secretaris Jan Van Gompel +32 484 43 41 34
Penningmeester Rico Berendsen

In het najaar van 2016 hebben Luc Timmermans en Jan van Gompel het initiatief genomen om een tafeltennisverniging te beginnen. Ze plaatsten een oproep in Rawepo om eens te kijken of er interesse was om een clubje te formeren.

Het doel was om in een ontspannen sfeer eens een partijtje te spelen. Een ieder die interesse had werd gevraagd om eens in sporthal ’t Molenschop te komen kijken.
Na twee introductie-avonden was er voldoende animo om er mee verder te gaan, en met geinteresseerden werd afgesproken op de maandagavond bij wijze van proef een paar partijtjes te komen spelen.

De gemeente stelde een aantal batjes ter beschikking en zowaar waren er ook nog twee tafels in de gemeentelijke archieven beschikbaar van een initiatief van een jaar of vijf daarvoor.
Er bleken een aantal fantieke spelers te zijn die met grote regelmaat op de maandagavonden in Weelde kwamen om een balletje te slaan. De gemeente zag dit met genoegen aan en nodigde de vereniging in spé uit om een drietal bestuursleden aan te wijzen en toch eens aanwezig te zijn bij de sportraad.
Met het driekoppige-voltallige bestuur werd de eerste sportraad bijgewoond en de schepen stimuleerde het initiatief om gelijk die avond de raad voor te stellen de pingpongclub onder de werknaam “Rapipoc” toe te laten treden tot de sportraad.

Omdat het allemaal wat concreter werd en serieuzer werd besloten om ons aan te sluiten bij de VTTL. Er werd in Gierle een introductietraining verzorgd door Pieter Geerts en dat wakkerde de belangstelling voor de competitie wat aan en ook de aansluiting bij de VTTL.

Er zijn ondertussen voldoende spelers gevonden om deel te gaan nemen aan de échte competitie. Twee oefenwedstrijden tegen Merksplas gaven voldoende vertrouwen. En ook de bond zag en ziet er heil in door TTV Poppel A direct in de 5e klasse in te delen. Blijkbaar schuilt er in onze spelers potentieel talent.

Om een goede thuisbasis te hebben voor met name wedstrijden werd besloten om te verhuizen naar de sportzaal in Poppel. De definitieve naam van de vereniging werd TTV Poppel. In Poppel zijn er meer mogelijkheden dan in Weelde (op maandagavond). Een competitiewedstrijd neemt al snel de hele avond in beslag en een club moet onbeperkt kunnen beschikken over de speelaccomodatie die avond.

Vanaf augustus 2018 is TTV Poppel gestart met een jeugdtraining. Poppel is enorm blij met Koen Aernouts als trainer. Naast de seniorentrainingen op maandag, traint Koen op dinsdagavond de jeugd. Voor nadere informatie bel met één van onze contactpersonen op deze site óf per mail naar info@ttvpoppel.be.